Profile Image

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Contact

 • Email: benjabhorn.s@ubu.ac.th
 • Phone: 045353623

สาขาเชี่ยวชาญ

 • Industrial Pharmacy, GMP, Production Process, Quality Assurance and Qality Control, Formulation Sciences, Physicochemical Characterization of Drug/ Materials in Solid State, Cytochrom P450 Mediated-Drug Metabolism, Herbs-Drugs Interactions

คุณวุฒิ

เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (ปี พ.ศ.2533)

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชการ-เภสัชอุตสาหกรรม)

มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (ปี พ.ศ.2542)

Ph.D. Pharmaceutical Sciences

มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์, สหราชอาณาจักร (ปี พ.ศ.2551)

ผลงานวิชาการ

Research Articles (International)
 • Benjabhorn Sethabouppha, Chonladda Pitchayajittipong Preparation and Taste Improvement of Centellaasiatica Instant Tea Using Spray Drying Technique. Vietnam Academy of Science and Technology; 2013; 51 (6A) : 327-332 Link:
 • Vilasinee Hirunpanich, Benjabhorn Sethabouppha, Hitoshi Sato Inhibitory effects of saturated and polyunsaturated fatty acids on the cytochrome P450 3A activity in rat liver microsomes. Biol Pharm Bull; 2007; 30 (8) : 1586-1588 Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17666827/
 • Visessakseth So, Piman Pocasap, Khaetthareeya Sutthanut, Benjabhorn Sethabouppha , Wipawee Thukhammee , Jintanaporn Wattanathorn, and Natthida Weerapreeyakul Effect of Harvest Age on Total Phenolic, Total Anthocyanin Content, Bioactive Antioxidant Capacity and Antiproliferation of Black and White Glutinous Rice Sprouts. Appl. Sci.; 2020; 10(20) (7051) : 1-17 Link: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/20/7051
 • Vilasinee Hirunpanich, Jun Katagi, Benjabhorn Sethabouppha, Hitoshi Sato Demonstration of docosahexaenoic acid as a bioavailability enhancer for CYP3A substrate: in vitro and in vivo evidence using cyclosporine in rats. Drug Metabolism and Disposition; 2006; 34 (2) : 205-210 Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16299163/
 • Apiyada Nonpunya, Benjabhorn Sethabouppha, Stefano Rufini, Nattida Weerapreeyakul Cratoxylum formosum ssp. pruniforum activates the TRAIL death receptor complex and inhibits topoisomerase I. South African Journal of Botany (SAJB); 2018; 114 () : 150-162 Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254629917310505
Research Articles (National)
 • Pannarat Akanitapichat*, Benjabhorn Sethabouppha In Vitro Antioxidant and Cytoprotective Activities of Extracts from four Solanum Fruits. Isarn Journal of Pharmaceutical Scineces (IJPS); 2020; 16 (1) : 49-58 Link:
 • Suwannakul S, Hirunpongchai W, Samranchai N, Yotsuprom W, Atsapim C, Luetrakul T, Akanitapichat P, Sethabouppha B Preliminary test of the Effect of Amomum villosum and Other 5 Thai Herbal Crude Extracts on Rat Liver CYP3A4 Enzyme Activities in-vitro. Isarn Journal of Pharmaceutical Scineces (IJPS); 2017; 13 (1) : 258-266 Link:
 • Oranuch Thanaketpaisarn Benjabhorn Sethabouppha Narit Phadungpattanakoon Arreewan Jantakat COMPARATIVE STUDY ON BINDING CAPACITY OF SOME NATURAL BINDERS USING PARACETAMOL TABLET PRODUCED BY WET GRANULATION METHOD AS A MODEL . IJPS; 2017; 13 (1) : 197-208 Link:
 • Saisuwan P, Sethabouppha B. Microbial contamination in ‘chlohexidine-cetrimide 1:100 + 0.4% sodium nitrite’ and ‘chlohexidine-cetrimide 1:30 in 70% alcohol’ produced by Pharmaceutical Department, Sappasittiprasong Hospital, UbonRatchathani.. Med J Ubon Host; 1995; 16 (1) : 19-36 Link:
 • Benjabhorn Sethabouppha, Suttasinee Suwannakul, Chotima Poeaknapo, Nitikorn Promcharoen, Monchaya Wongthatam, Wipawee Saohin Quality of Ranitidine Tablets Available in Some Parts of Thailand. Journal of Health Science; 2003; 12 () : 75-80 Link:
Review Articles (International)
Review Articles (National)
Proceeding (International)
 • Benjabhorn Sethabouppha*, Oranuch Thanaketpaisarn, Suttasinee Suwannakul, Pannarat Akanitapichat, Wipawee Saohin.. Formulation of Effervescent Tablets Containing Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Nutrition Supplement.. In: ; editor. The 6th Current Drug Development International Conference 2020 (CDD2020) 2020-09-10 Lee Gardens Plaza, Hat-Yai, Songkhla, Thailand Songkhla, Thailand.: ; 2020. P. 173-174
 • Suparat Chanluang*, Jainuch Kanchanapoo, Rawiwun Kaewamatawong, Benjabhorn Sethabouppha, Phubed Nilatawong, Wantika Kruanamkam. The effect of Bauhinia penicilliloba extract on aortic protection in experimental diabetic rats. In: ; editor. The 6th Current Drug Development International Conference 2020 (CDD2020) 2020-09-10 Lee Gardens Plaza, Hat-Yai, Songkhla, Thailand Songkhla, Thailand: ; 2020. P. 9-11
 • Benjabhorn Sethabouppha, Nithima Suttipantu, Jureerat Laliturai, Wipawee Saohin, Oranuch Thanaketpaisarn. Formulation of Chewable Tablets Contain Ascorbic Acid and Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Dietary Supplement. In: ; editor. The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018 (HTM). 2018-05-23 Faculty of Pharmacy, Prince of Songkhla University Thailand Songkhla, Thailand: ; 2018. P. 152-154
 • Benjabhorn Sethabouppha, Nattaphon Moolsri, Wiwat Srisawat, Thitidej Leutrakul, Pannarat Akanithapichat, Suttasinee Suwannakul. Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity CYP3A4. In: ; editor. The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018 (HTM2018) 2018-05-23 Faculty of Pharmacy, Prince of Songkhla University Thailand Songkhla, Thailand: ; 2018. P. 252-253
 • Benjabhorn Sethabouppha, Oranuch Thanaketpaisarn, Wongsakorn Suchaoin, Hung Thanh Lam, Andreas Bernkop-Schnürch. Water Absorption and Mucoadhesive Properties of Scaphium macropodum Beaum (Malva Nut). In: ; editor. The 4th Current Drug Development International Conference (CDD2016) 2016-06-01 Patong Beach Phuket Thailand Songkhla Thailand: ; 2016. P. 184-185
 • Sethabouppha B., Sappayanon B., Chinwuthiwong T, Polsombut T. and Suwannakul S.. Preliminary screening test for the effect of five Thai herbal extracts on rat CYP3A4 enzyme activity In Vitro.. In: ; editor. The 6th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences 2009-12-15 Hue City Vietnam Hue City Vietnam: ; 2009. P. 492-495
 • Benjabhorn Sethabouppha, Jareerat Kongrit and Wararat Tiyaworanan. Solubility Study of Dihydroartemisinin Recrystallized from Various Solvents. In: ; editor. The 3rd Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products 2008-10-29 Nanning, Guangxi, P.R.CHINA Guangxi; P.R.CHINA.: ; 2008. P. 109-114
 • Benjabhorn Sethabouppha, Mellissa Thornton, Martin Armstrong, Julie Andrews and J Brian Houston. Inter-individual variation in CYP3A5-mediated drug metabolism: An in-vitro study using alprazolam as a probe substrate. In: ; editor. The 9th European ISSX meeting 2006-05-24 Manchester, UK London, UK: ; 2006. P.
 • Saohin W, Boonchoong P and Sethaboupha B. Effect of drying process on the stability of four Thai herbal capsules. In: ; editor. British Pharmaceutical Conference (BPC) 2005-09-26 Manchester, UK London, UK: ; 2005. P.
 • Sethabouppha B, Puttipipatkhachorn S, Tozuka Y, Oguchi T, Yamamoto K. Amorphization of Dihydroartemisinin by Co-grinding with Additives.. In: ; editor. The First Asian Particle Technology Symposium (ATP2000) 2000-12-13 Bangkok Thailand Bangkok Thailand: ; 2000. P.
Proceeding (National)
 • Apinan sukbot Oranuch Thanakhatepaisal Nitima Suttipanta Chutinun Prasitpuripreecha Benjabhorn Sethabouppha. Effect of Maltodextrin and Lactose on Physicochemical Properties of Spray Dried By-Products Water of Germinated RD-6 rice processing. In: ; editor. The National Conference of Thai University Academics Council (ปอมท 2560) 2017-11-23 Chareonthani Princess Hotel Khon Kean Thailand Khon Kean Thailand: ; 2017. P. 50-61
 • Thunyatip Chantornpasit Pichamon Tangsiriwattanakul Wanvisa Rattanapanudda Oranuch Thanakhatepaisal Benjabhorn Sethabouppha. Anti-microbial Activity of Andrographis paniculata and Garcinia mangostana Extract – Mixtures. In: W Tassaneeyakul Ch Prasitpuriprecha Ch Karnjanasilp; editor. The 3nd Annual National Conference of Northeast Pharmacy Research 2011-02-12 Ubon Ratchathani University Thailand Ubon Ratchathani Thailand: ; 2011. P. 50-54
Textbook
 • Biomedical Applications of Hybrid Nanomaterials

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

Oral Presentation (International)
Oral Presentation (National)
 • (2022) Wisaruta Baowan, Nattarikar Rattanakool, Artidtaya Phakdeesri, Kittikhun Wattanarat, NakarinMahawong, Oranuch Thanaketpaisarn, Benjabhorn Sethabouppha*, Formulation of Ibuprofen Controlled Release Tablets Using Pectin as Controlled Release Matrix </strong></p>, The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2022, Faculty of Pharmaceutical sciences Khon Kean University Thailand
Poster Presentation (International)
 • (2022) Benjabhorn Sethabouppha*, Phetmeena Yoocharoen, Patchayamol Simparak ,Thitidej Luetrakul, Kusuma Jitsaeng, Oranuch Thanaketpaisarn, Suttasinee Suwannakul, Effect of Pluchea indica (L.) Less. (Klue) and other 4 herbal aqueous extracts on CYP3A4 enzyme activity in-vitro, The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST) 2022, Faculty of Pharmaceutical Sciences Thammasart University Thailand
 • (2015) Nquyen Tien Huy, Benjabhorn Sethabouppha, Charuwan Tanawiroon, Determination of Vitamin C Content in Thai Pineapple Waste, Quality Management and Food Safety 2015, Hanoi University of Sciences and Technology
 • (2008) W. Saohin, P. Boonchoong, K. Kaenkham, Z. Jungmunkong, B. Sethabouppha, Stability of Fa-tha-lai (Andrographis paniculata (Burm f.) Nees.) Capsules., The 2nd International Conference on Natural Products for Health and Beauty, Naresuan University at Phayao, Thailand
 • (2005) Saohin W, Boonchoong P, Sethaboupha B., Effect of drying process on the stability of four Thai herbal capsules, British Pharmaceutical Conference, Manchester, UK
 • (2000) Sethabouppha B, Wongpa P, Wareekhan W, Puttipipatkhachorn S, Prakongpan S., The Development of Dihydroartemisinin-Quantitative Analysis by UV-Spectrophotometry Technique, The second Seminar on Pharmaceutical Biotechnology, Chiang Mai, Thailand
Poster Presentation (National)
 • (2019) Benjabhorn Sethabouppha, Sawaeng Watcharathanakij, Pharmacy Graduates’ Opinion of Credits and Workload in Pharmacy Curriculum of Ubon Ratchathani University, Thai Pharmacy Education National Conference 2019 (Current Issues and Trends in Pharmacy Education), Grand Fortune Hotel, Nakhon Srithammarat Thailand
 • (2018) Prakayfa Klindokput, Hongfah Jitsaeng, Nattaphon Moonsri, Oranuch Thanaketpaisan, Benjabhorn Sethabouppha, Suttasinee Suwannakul, Effect of Navy Bean and other 5 Thai Herbal Ethanolic Crude Extracts on Rat CYP3A4 Enzyme Activity In-Vitro, The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2018, Khon Kean University Thailand
 • (2018) Nichakarn Kongwattananon, Wiroon Waewsri, Wiwat Srisawat, Thitidaj Luetrakul, Pannarat Akanithapichat, Sutasinee Suwannakul, Benjabhorn Sethabouppha, Effect of Tummy-Wood (Careya arborea Roxb.) and other 4 Thai Herbal Ethanolic Crude Extracts on Rat CYP3A4 Enzyme Activity In- Vitro, The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2018, Khon Kean University Thailand
 • (2010) Benjabhorn Sethabouppha, Patcharida Thitayarak, Pantida Silaket, Sunisa Sangthong, Apatsara Treenert, Suttasinee Suwannakul., Inhibitory Effect of Tiendam (Nigella sativa Linn.) Extracts on CYP3A4 Activity in-vitro., The NRCT- CPS Conference V. Drug Discovery: Development of Drug Design-based Pharmaceuticals., Rayong Thailand
 • (2010) N Pengkamsri, W Ratanapanadda, T Juntaraprasit, A Sooppamas, B Sethabouppha, Effect of Eudragit® L30 D-55 Coating Levels on Dissolution of Paracetamol Enteric Coated Tablets, The second annual northeast pharmacy research conference 2010, Mahasarakham University Thailand

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

 • (2023) รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สมาคมศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ระดับชาติ

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 • (2018 - 2018) การผลิตข้าวกล้องงอกกาบาสูงโดยการหมักร่วมกับสายพันธุ์แลคโตบาซิลลัสในเชิงพาณิชย์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, B Sethabouppha N Suttipan
 • (2009 - 2009) ผลของสารสกัดกวาวเครือต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในหลอดทดลอง, เงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, B Sethabouppha S Suwannakul
 • (2009 - 2010) ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในหลอดทดลอง, เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, B Sethabouppha S Suwannakul
 • (2012 - 2013) ผลของสารสกัดสมุนไพร5ชนิดต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี450ในหลอดทดลอง(ต่อเนื่อง), สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, B Sethabouppha S Suwannakul
 • (2011 - 2012) ผลของสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิดต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครม พี450 ในหลอดทดลอง, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, B Sethabouppha S Suwannakul
 • (2008 - 2009) การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาเเคปซูลขิง เพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย, งบประมาณ รัฐบาลไทย, W Saohin, L Charoenchai, P Boonchoong, Z Jeungmunkong, B Sethabouppha
 • (2007 - 2008) การจัดทำข้อมูลมาตรฐานของแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย, งบประมาณ รัฐบาลไทย, W Saohin L Charoenchai P Boonchoong Z Jeungmunkong B Sethabouppha
 • (1996 - 1997) ความรู้ด้านอาหารและยาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาบในจังหวัดอุบลราชธานี 2539, เงินงบประมาณ รัฐบาลไทย, B Sripanidkulchai, S Khamdang, B Sethabouppha, N Werawattanachai, T Chiravuth, C Prasitpuriprecha, S Sinchaisuk