DHI UBU

แบบบันทึกการให้บริการข้อมูลยา หน่วยข้อมูลยาสุขภาพ


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพรหัสคำถาม 222เวลาถาม 27-03-2023 11:12:01

เกี่ยวกับผู้ถาม
ชื่อผู้ถาม Wara
ที่อยู่
e-mail : kanwara.pa.61@ubu.ac.th ประเภทผู้ถาม : นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา วิธีการถาม : web site DHI UBU
จุดประสงค์การถาม :

เกี่ยวกับคำถาม
ในการตั้งตำรับ coal tar shampoo ทำไมจึงต้องปรับ pH ให้เป็น 4.5-5.5

ในการตั้งตำรับ coal tar shampoo ทำไมจึงต้องปรับ pH ให้เป็น 4.5-5.5

(เพราะจะได้เหมาะสมกับ pH ของผิวหนังใช่ไหมคะ) อยากทราบว่า มีเหตุผลอื่นๆอีกไหมคะ

(ที่หาข้อมูลได้คร่าวๆคือ ความเป็นกรดจะทำให้ coal tar ถูกดูดซึมได้มากขึ้น)


หัวข้อสืบค้น (Keywords)
ประเภทคำถาม
Formulation/ Compounding/ Extemporaneous
ข้อมูลผู้ป่วย
เพศ หญิง อายุ - ปี - เดือน น้ำหนัก - กก. LBW - กก. ส่วนสูง - ซม.

คำตอบ

ในการตั้งตำรับ coal tar shampoo ไม่ได้มีการระบุว่าจะต้องปรับ pH ให้เป็น 4.5-5.5  บางตำรับปรับให้มี pH 6.5 หรือ 7.3 ก็สามารถทำได้  ตำรับที่ผู้ตั้งคำถามปรับให้อยู่ใน ช่วง 4.5-5.5 อาจจะเพื่อให้มี pH ใกล้เคียงกับผิวหนัง (ผิวหนังของมนุษย์จะมี pH อยู่ในช่วง 4.50-5.75) ทั้งนี้ pH ของสาร coal tar เองจะค่อนไปทางกรด ประมาณ 5.0-5.5 แต่เมื่อนำมาเตรียมเป็นตำรับแชมพูจะมีองค์ประกอบจำพวกสารลดแรงตึงผิว หรือสารอื่น ที่ทำให้ตำรับมี pH สูงขึ้นได้ เพื่อควบคุม pH ให้ได้ตามที่ต้องการตลอดอายุการใช้งาน มักนิยมใช้ บัฟเฟอร์ หรือ Citric acid มาใช้ในการปรับ pH  ในบางตำรับมีการผสม Salicylic acid เพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยในการผลัดผิวให้เร็วมากขึ้น และช่วยทำให้ผิวหนังเรียบภายหลังจากการหลุดลอกของสะเก็ดเงิน

ปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของ coal tar เป็นไปได้ว่าตัว coal tar จะช่วยทำให้ differentiation ของ keratinocytes ในผิวหนังเรื้อนกวาง (psoriasis) เป็นปกติมากขึ้น อาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ตำรับอาจทำให้ผิวหนังมีการระคายเคือง และตัว coal tar เป็น carcinogen ผู้ตอบไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับการดูดซึมเข้าสู่ผิวหนัง ของ coal tar ในตำรับ rinse off shampoo  

ผู้ตอบ : ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล เวลาตอบ : 29-03-2023 22:39:28 ระยะเวลาที่ใช้สืบค้นข้อมูล 2 วัน 11 ชั่วโมง 27 นาที 27 วินาที
อ้างอิง
https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/coal-tar-topical-route/side-effects/drg-20068614?p=1#:~:text=Coal%20tar%20is%20used%20to,only%20with%20your%20doctor\\'s%20prescription.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2945847/#:~:text=The%20mechanism%20of%20action%20of,subsequent%20inhibition%20of%20keratinocyte%20proliferation.&text=Coal%20tar%20is%20thought%20to,keratinocytes%20of%20patients%20with%20psoriasis.