as
bomb
06-07-2024 14:42:03
ดู 9 ครั้ง
 

ลูกเป็น G6PD สามารถทานถั่วลันเตาได้ไหม
MANANCHAYA_W
20-03-2024 14:52:00
ดู 28 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 01-04-2024 23:13:11
 

1.ยา Omeprazole มีข้อควรระวังอะไรบ้าง ผลข้างเคียงอะไร ให้รับประทานก่อนอาหารเพราะอะไร การรับประทาน Omeprazole มี indications อะไรบ้างในผู้ป่วย GERD แล้วต้องรับประทานยังไง 2.ข้อควรระวังการใช้ยา prednisolone หากใช้ระยะยาวจะเกิดผลข้างเคียงอะไรบ้าง
Pang
13-02-2024 11:28:46
ดู 31 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 19-03-2024 09:44:13
  

กรณีที่ผู้ป่วยได้รับยา Tazocin และทำ Hemodialysis ซึ่งจะต้องได้รับ Additional dose หลังทำ อยากทราบว่า กรณีที่ทำHemodolysis เสร็จและระยะเวลาใกล้เคียงกับรอบให้ยา Dose ถัดไป ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับ Additional dose หรือไม่? และระยะเวลาห่างจากรอบการให้ยากี่ชั่วโมง จึงไม่จำเป็นต้องได้รับAdditional dose
Boonsita
25-10-2023 10:06:15
ดู 59 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 27-10-2023 09:23:37
  

รบกวนช่วย iden ยาหน่อยค่ะ
Wara
28-05-2023 22:54:47
ดู 12783 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 31-05-2023 14:54:12
  

ในการตั้งตำรับ coal tar shampoo ทำไมจึงต้องปรับ pH ให้เป็น 4.5-5.5
Wara
27-03-2023 11:12:01
ดู 13075 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 29-03-2023 22:39:28

รบกวนสอบถามขนาดยาและแนวทางการให้ยา Osetramivir ในผู้ป่วย CAPD ค่ะ
Citrus_maxima
20-03-2023 15:03:55
ดู 13016 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 21-03-2023 22:21:13
  

ถ้าเป็นโควิดแล้ว อยากใช้ biogaia probiotic product ต้องใช้เป็นแบบไหนดีคะ ช่วยที่แนะนำหน่อยค่ะ และมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไรคะ
Ladynonnoy
01-03-2023 23:08:46
ดู 13004 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 03-03-2023 09:55:16
 

ถ้าหากผู้ป่วยแพ้ยา Simvastatin โดยเกิด MP rash สามารถใช้ยา Atorvastatin แทนได้หรือไม่
NakharinT
17-02-2023 13:26:29
ดู 13156 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 23-03-2023 08:30:44
   

depakin chrono 500 mg , depakin oral solution 200 mg/ml
Anchalee
08-11-2022 12:14:21
ดู 13063 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 21-02-2023 23:41:39
 Download คู่มือการใช้งานDownload วิธีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้Download คู่มือการใช้งานสำหรับโรงพยาบาล
คำกล่าวแนะนำหน่วยงาน